Kybernetické šikanovanie, mediálna gramotnosť, bezpečnosť a ochrana súkromia, potreba kritického myslenia a schopnosti pôsobiť v digitálnom prostredí pozitívne a správať sa zodpovedneKybernetické šikanovanie
 
Prezentácia PhDr. Petra Lőrincza z CPPPaP Rožňava  „…až tak príliš blízko…“ o kyberšikane a prevencii.
 
Prezentácia PhDr. Eva Smiková, PhD. z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie o podobách a prípadoch kyberšikany.
 
Na stránke kybersikanovanie.sk nájdete okrem iného aj príručku a pracovný zošit o kyberšikanie na stiahnutie.
 
V rámci projektu “Kyberšikana - pozrime sa na to” (2012 - 2015) vznikol webový portál zameraný na ďalšie vzdelávanie pedagógov v oblasti kyberšikany. Tejto cieľovej skupine ponúka základné informácie o kyberšikane, výučbové materiály pre učiteľov a pedagógov a vzdelávacie videá, v ktorých pedagógovia a právnici z rôznych európskych krajín prezrádzajú svoje skúsenosti a názory na kyberšikanovanie.
 
Množstvo materiálov nie len o kyberšikane nájdete na stránke zodpovedne.sk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku