Kvalita raného vzdelávania a starostlivosti o deti: Slovenská republika 2012

Quality Matters in Early Childhood Education and Care SLOVAK REPUBLIC 2012

Táto publikácia by mala slúžiť ako rýchla referenčná príručka pre každého, kto zohráva nejakú úlohu v podpore kvality pracovníkov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (VSRD) v Slovenskej republike.
Stále rastúci súbor dôkazov naznačuje, že deti so solídnymi základmi pre učenie a prosperitu získanými v ranom detstve budú mať lepšie výsledky vo svojom neskoršom živote. Tieto dôkazy viedli tvorcov politík k príprave raných intervencií a prehodnoteniu ich rozpočtových vzorcov v oblasti výchovy a vzdelávania tak, aby prinášali protihodnotu za vynaložené prostriedky. Výskum zároveň zdôrazňuje, že prínosy raných intervencií sú podmienené kvalitou skúseností detí s VSRD.
Čo to však znamená „kvalita“ intervencie? Starting Strong III: súbor nástrojov kvality vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve identifikuje päť nástrojov politiky, ktoré môžu podporiť kvalitu VSRD a pozitívne ovplyvniť rozvoj a učenie detí v ranom detstve.
  • Nástroj politiky 1: Stanovenie cieľov kvality a predpisov
  • Nástroj politiky 2: Vytvorenie a implementácia vzdelávacieho programu a štandardov
  • Nástroj politiky 3: Zvýšenie kvalifikácií, zlepšenie odbornej prípravy a pracovných podmienok
  • Nástroj politiky 4: Zapojenie rodín a spoločenstiev
  • Nástroj politiky 5: Zlepšenie zberu údajov, výskumu a monitorovania
Z piatich nástrojov politiky si Slovenská republika zvolila ako ústrednú tému svojej politiky Nástroj politiky 3: Zvýšenie kvalifikácií, zlepšenie odbornej prípravy a pracovných podmienok.
Tento profil politiky Slovenskej republiky by nebolo možné vypracovať bez podpory vnútroštátneho orgánu a zainteresovaných aktérov. Sekretariát OECD ďakuje národným koordinátorkám Viere Hajdúkovej a Marcele Hanusovej za ich úsilie pri poskytovaní informácií. Chceli by sme poďakovať aj všetkým tým, ktorí odpovedali na množstvo našich otázok, poskytli svoje pripomienky k predbežným návrhom a potvrdili správnosť informácií. Ďalej by sme chceli poďakovať aj našim konzultantom Janice Heejin Kim a Matiasovi Egelandovi, ktorí pracovali na niektorých častiach predbežných návrhov v rámci tímu OECD pre vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve.
Online verzia súboru nástrojov sa nachádza na: www.oecd.org/edu/earlychildhood/toolbox. Všetky informácie súvisiace so Sieťou OECD o VSRD sú dostupné na: www.oecd.org/edu/earlychildhood.
formát zip Kvalita raného vzdelávania a starostlivosti o deti: Slovenská republika 2012
Skočiť na začiatok stránky