Kurzy kariérového koučingu zjednodušia prácu učiteľov a kariérových poradcov

22.11.2017
     Praktické návody, metódy, cvičenia, ako vytvoriť reálny model komunikácie rodiča – školy – zamestnávateľa v duálnom vzdelávaní, ako využiť marketing na prezentáciu školy, vyskúšať si jeho aplikáciu v podmienkach danej školy umožnia kurzy kariérového koučingu i ďalšie školenia určené učiteľom základných a stredných škôl, kariérovým poradcom a v prípade stredných škôl aj majstrom odborného výcviku.
     „Naším cieľom je napomôcť školám vytvoriť model kariérového poradenstva a pracovať so žiakom tak, aby rozhodovanie žiaka kam na strednú školu bolo kontinuálne a neležalo iba pleciach kariérového poradcu. Žiaka a jeho prácu na hodinách, prístup k vzdelávaniu a prípravu na hodiny pozná triedny učiteľ i ostatní vyučujúci. Rovnako dôležité je však počas štúdia smerovať žiaka strednej školy, aby po získaní maturity či výučného listu zotrval vo svojom odbore štúdia,“ hovorí kariérová poradkyňa Beáta Ľubová.
     Bezplatné trojdňové kurzy realizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania v rámci Národného projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP. Učitelia a kariéroví poradcovia základných škôl sa dozvedia, ako si uľahčiť prácu so žiakom prostredníctvom inovácií, čo je „metodický inšpiromat“ a ako im v reálnej praxi pomôžu kritéria kvalitnej odbornej prípravy, známe pod skratkou EQAVET, priniesť duálne vzdelávanie do prostredia školy. Učiteľom strednej školy, majstrom odborného výcviku napomôžu aplikovať systém duálneho vzdelávania v podmienkach ich školy. Vytvoria si vlastné profesijné portfólio.
     „Mnohí učitelia sú v dnešnej dobe veľmi vyťažení a častokrát nie je pre nich jednoduché zaradiť do vyučovania inovované metódy tak, ako by si predstavovali. I napriek tomu je našou ambíciou motivovať ich a ukázať im, ako pretaviť ich potenciál do reálneho prostredia školy,“ hovorí Michal Bartók, riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.  
     Absolvovanie kurzov je možné vstupom školy do Národného projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP. Konať sa budú vo všetkých krajským mestách Slovenska a prvé z nich začínajú už v decembri 2017. Za kurz Kariérový koučing získa pedagóg 8 kreditov.
  Viac informácií sa môžete opýtať na info@dualnysystem.sk. Prihláška na kurz je dostupná na stránke národného projektu www.dualnysystem.sk.

 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku