Kurikulárna rada rokovala o celoživotnom vzdelávaní

25.06.2009

     Návrh zákona o celoživotnom vzdelávaní bol témou zasadnutia Kurikulárnej rady, ktoré sa uskutočnilo dnes 25. júna 2009 v Bratislave. Za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja boli prítomným predstavené hlavné zmeny, ktoré návrh prináša oproti súčasnému stavu.
     V následnej diskusii boli otvorené problémy vzájomného vzťahu formálneho vzdelávania v školách a neformálneho vzdelávania, ktoré by mohol poskytovať širší okruh vzdelávacích inštitúcií, ako aj otázka akreditácie programov tohto vzdelávania.
Fotogaléria

Bratislava 25. jún 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku