Kurikulárna rada rokovala aj o novom informačnom portáli rezortu školstva

  • Dátum: 19.04.2010

     Nový Centrálny informačný portál rezortu školstva bol predstavený na dnešnom zasadnutí Kurikulárnej rady, ktoré sa dnes uskutočnilo pod vedením podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja.
    
Portál, dostupný od zajtra 20. apríla 2010 na adrese www.iedu.sk, bude centrálne poskytovať informácie o fungovaní rezortu školstva s dôrazom na regionálne školstvo, pričom jeho hlavnými cieľovými skupinami sú učitelia, rodičia a žiaci.
     Členovia Kurikulárnej rady okrem toho diskutovali o návrhu Pedagogicko-organizačných pokynov na budúci školský rok, ktoré napríkla stanovujú aj termíny maturity či prázdnin.
     „V budúcom školskom roku bude 189 vyučovacích dní, 176 budú mať žiaci voľno," konštatoval v tejto súvislosti Ján Mikolaj. 

Bratislava 19. apríl 2010

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku