Kurikulárna rada bude rokovať aj o pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2010/2011

16.04.2010

     Pedagogicko-organizačné pokyny na budúci školský rok a predstavenie nového informačného portálu rezortu školstva budú v pondelok 19. apríla 2010 predmetom rokovania Kurikulárnej rady pod vedením podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja.
     Po skončení rokovania sa uskutoční tlačová konferencia, na ktorej bude predstavený Centrálny informačný portál rezortu školstva.

Miesto a čas tlačovej konferencie: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, cca 13.30 hod.

Bratislava 16. apríl 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku