Kuba


Rezortný medzinárodný zmluvný dokument

Dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky
(Havana, 17. 11. 1997; platí bez obmedzenia)

Dohoda medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky o spoločnom slovensko-kubánskom štipendijnom programe
(Bratislava, 5.2.2016)

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku