Kritériá prijímania na stredné školy sú už známe

01.04.2009

     Stredné školy už zverejnili podmienky, termíny i počty voľných miest v rámci prijímacieho konania na školský rok 2009/2010. Včera, 31. marca 2009, uplynul posledný termín, kedy museli školy tieto informácie poskytnúť.
     Uchádzači o štúdium na strednej školy majú teraz do 10. apríla 2009 čas na vyplnenie a odovzdanie prihlášky riaditeľovi základnej školy. Ten ich následne do 20. apríla 2009 rozpošle na jednotlivé školy, kam sa žiaci hlásili.
     V prihláškach už budú uvedené aj výsledky, ktoré daní žiaci dosiahli v celoslovenskom testovaní úrovne vedomostí z matematiky, slovenského jazyka a ďalších vyučovacích jazykov. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania a UIPŠ - Školské výpočtové stredisko v Michalovciach ich školám zaslali v elektronickej podobe v uplynulých dňoch a výsledkové listy pre žiakov, vrátane tých, ktorí sa zúčastnili náhradného termínu testovania, budú doručené na školy najneskôr do 16. apríla 2009.
     Samotné prijímacie skúšky sa potom uskutočnia v dvoch termínoch -  11. mája 2009 (pondelok) a  14. mája 2009 (štvrtok). Výsledky prijímacieho konania musia stredné školy zverejniť do 3 pracovných dní odo dňa konania druhého termínu prijímacej skúšky.
     V prípade, že sa nepodarí naplniť plánované počty prijatých uchádzačov, môže riaditeľ strednej školy do 6. júna 2009 rozhodnúť o uskutočnení 2. kola prijímacích skúšok.
     Podrobné informácie o kritériách stredných škôl nájdete na stránke Školského výpočtového strediska v Liptovskom Mikuláši. Aktuálne informácie o možnostiach štúdia a počtoch prijímaných na jednotlivé stredné školy nájdete na stránke Školského výpočtového strediska v Michalovciach.

Bratislava 1. apríl 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku