Koronakríza bola pre školstvo výzva aj príležitosť, zhodli sa ministri školstva

  • Dátum: 15.06.2020

Ako koronkríza ovplyvnila vzdelávanie, aké opatrenia boli v krízovej situácii účinné a čomu by mala byť v budúcnosti venovaná väčšia pozornosť? Otázkam školstva a vzdelávania v čase núdzového stavu v krajinách bývalej federácie sa dnes v online diskusii venovali minister školstva Slovenskej republiky Branislav Gröhling a minister školstva Českej republiky Robert Plaga.

Koronakríza podľa oboch čelných predstaviteľov rezortu upriamila pozornosť na význam vzdelávania pre rodičov, žiakov aj spoločnosť a otvorila otázku nových príležitostí v školstve. „V tomto období sme začali nastavovať možno už aj prvé základy budúcej reformy slovenského školstva,“ uviedol v debate minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. „Má byť veľmi rozmanité ako sme aj my všetci rozmanití – podľa toho aké majú požiadavky rodičia, aké majú schopnosti a požiadavky žiaci, také školstvo by sme chceli vytvárať, pretože v minulosti sme zažili jednoliate školstvo a myslím si, že nám to nevyhovovalo,“ dodal minister B. Gröhling.

„Školstvo je v akejkoľvek krajine postavené na dlhodobých a premyslených riešeniach a naraz sme všetci ministri školstva v Európe stáli pred rýchlymi rozhodnutiami, kde sme museli okamžite premyslieť všetky pre a proti jednotlivých variant a neexistovali optimálne riešenia,“ upozornil minister školstva, mládeže a telovýchovy ČR Robert Plaga. Náročné obdobie však podľa neho prekonal pozitívny moment návratu detí do škôl.

Ministri školstva spoločnou diskusiou otvorili už šiestu zo série česko-slovenských online debát o vzdelávaní na tému „Núdzový stav vo vzdelávaní – možnosti a príležitosti v Českej republike a Slovenskej republike“. Debaty organizujú Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní v SR a Stálá konference asociací ve vzdělávání v ČR.

Organizátori nastavili debaty tak, aby zachytili pohľad na vzdelávanie v čase koronakrízy zo strany rodičov aj učiteľov, riaditeľov aj zriaďovateľov škôl, žiakov stredných škôl aj študentov univerzít, zástupcov firiem, ale tiež čelných predstaviteľov rezortu. Záznam diskusií si môže odborná aj bežná verejnosť pozrieť na Facebook stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Obaja ministri budú v spoločnej debate pokračovať aj osobne – v pondelok 22. júna 2020 počas oficiálnej návštevy ministra B. Gröhlinga v metropole Českej republiky.

FOTO – TASR, MŠVVŠ SR, MŠMT ČR

Online diskusia ministrov školstvaRobert Plaga online diskusia

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku