Kontrolný deň výstavby 2. etapy Univerzitnej knižnice v Nitre

14.05.2010

     V pondelok 17. mája 2010 sa podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj  zúčastní na kontrolnom dni výstavby 2. etapy Univerzitnej knižnice Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 
    
Výstavba novej univerzitnej knižnice sa uskutočňuje v dvoch etapách. Prvá bola ukončená v roku 2008. S druhou etapou výstavby sa začalo v roku 2009 a plánovaný termín ukončenia je v októbri 2010. Cieľom stavby je sústrediť knižný fond univerzity do jedného moderného komplexu s poskytovaním služieb knižnice nielen pre študentov, ale aj pre verejnosť.
     Pri tejto príležitosti budú predstavené aj projekty, ktoré škola realizuje s finančnou podporou operačných programov Vzdelávanie a Výskum a vývoj. Ide napríklad o projekty Rozvoj infraštruktúry so zameraním na IKT, Centrum excelentnosti pre výskum genetických živočíšnych zdrojov a ďalšie.

Miesto a čas: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, prednášková miestnosť D1 Pedagogickej fakulty, Dražovská cesta 4, Nitra, 13.00 hod.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku