Kontrolný deň na stavbe Fakulty informatiky a informačných technológií STU

07.05.2010

     V pondelok 10. mája 2010 sa podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj  zúčastní na kontrolnom dni stavby Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
    
V roku 2006 začala Slovenská technická univerzita s prípravami realizácie stavby novej budovy pre cca 1 800 študentov a tomu zodpovedajúcu výskumnú činnosť. Dôvodom bol najmä nárast potreby profesionálnych odborníkov z oblasti informatiky, ktorý si vyžiadal vytvoriť na univerzite zodpovedajúce podmienky. Termín ukončenia stavby je naplánovaný na rok 2011.

Miesto a čas: areál Mlynská dolina - blok A, Bratislava, 12.00 hod.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku