Kontrakty

     Kontrakty uzatvorené medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a organizáciami rezortu školstva na zabezpečenie riešenia úloh, zverejňované na základe Uznesenia Vlády Slovenskej republiky č.1370 z 18. decembra 2002, bod B.3.

     Kontrakt nie je zmluvou v zmysle právneho úkonu, ale plánovacím a organizačným aktom vymedzujúcim organizačné, obsahové, finančné a iné vzťahy medzi ústredným orgánom štátnej správy a ústredne riadenou organizáciou.

 • Kontrakty uzatvorené na rok 2021
 • Kontrakty uzatvorené na rok 2020
 • Kontrakty uzatvorené na rok 2019
 • Kontrakty uzatvorené na rok 2018
 • Kontrakty uzatvorené na rok 2017
 • Kontrakty uzatvorené na rok 2016
 • Kontrakty uzatvorené na rok 2015
 • Kontrakty uzatvorené na rok 2014
 • Kontrakty uzatvorené na rok 2013
 • Kontrakty uzatvorené na rok 2012
 • Kontrakty uzatvorené na rok 2011
 • Kontrakty uzatvorené na rok 2010
 • Kontrakty uzatvorené na rok 2009
 • Kontrakty uzatvorené v roku 2008
 • Kontrakty uzatvorené v roku 2007
 • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku