Kontrakty

     Kontrakty uzatvorené medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a organizáciami rezortu školstva na zabezpečenie riešenia úloh, zverejňované na základe Uznesenia Vlády Slovenskej republiky č.1370 z 18. decembra 2002, bod B.3.

     Kontrakt nie je zmluvou v zmysle právneho úkonu, ale plánovacím a organizačným aktom vymedzujúcim organizačné, obsahové, finančné a iné vzťahy medzi ústredným orgánom štátnej správy a ústredne riadenou organizáciou.

Skočiť na začiatok stránky