» Mediálny servis » Kontakt

Kontakt

S občianskymi otázkami sa môžete obrátiť na všeobecné telefónne číslo MŠVVaŠ SR: 02/59 374 111 alebo na Pracovisko pre komunikáciu s verejnosťou: 02/59 374 253. 

Nižšie uvedené kontakty slúžia pre novinárov:
h3a

Mgr. Ivana Skokanová
hovorkyňa
Mobil: 0908 191 203


Novinárske otázky posielajte na e-mail: tlacove@minedu.sk. Tento mail je prioritne určený na riešenie novinárskych otázok, a preto je počas pracovnej doby nepretržite sledovaný. Otázky poslané naň môžu byť spracované skôr ako tie, ktoré sú adresované na konkrétneho človeka.