Konsolidované znenie ŠVP pre základné vzdelávanie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejňuje konsolidované znenie Štátneho vzdelávacieho programu pre základné vzdelávanie v ich s aktuálne platnom znení v zmysle jednotlivých dodatkov. Konsolidované znenie je doplnené aj verziou so sledovaním zmien.

Skočiť na začiatok stránky