Navigácia

Konsolidované znenie štátnych vzdelávacích programov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo konsolidované znenie štátnych vzdelávacích programov pre základné školy v ich s aktuálne platnom znení v zmysle dodatkov. Konsolidované znenie je doplnené aj verziou so sledovaním zmien.

Súčasťou konsolidovaného znenia sú i rámcové učebné plány pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským, základné školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a základné školy s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny  a odkazy na prílohy s aktuálne platnými vzdelávacími štandardmi.

Skočiť na začiatok stránky