Konkrétne úlohy rezortu školstva na tento rok

     „Predloženie novely zákona, ktorou sa od septembra zvýšia platy pedagogickým a odborným zamestnancom v regionálnom školstve a platy vysokoškolským učiteľom, či zavedenie výnimky pre zachovanie málotriedok boli prvé úlohy, ktoré sme v započatej reforme školstva už zrealizovali“, povedal minister školstva Peter Plavčan pred začiatkom predstavenia konkrétneho balíka úloh, ktoré má rezort v pláne zrealizovať ešte v tomto roku.
     Definitívny zoznam úloh rezort uzavrel na základe minulotýždňových okrúhlych stolov i v spolupráci s poradným tímom ministra. Ten je zložený zo siedmich dlhoročne uznávaných odborníkov z oblasti regionálneho a vysokého školstva.
     Zoznam obsahuje 38 úloh z oblasti regionálneho školstva, 24 úloh z oblasti vysokého školstva a 5 úloh z oblasti podpory národnostných menšín.
     Do oblasti regionálneho školstva pribudla úloha súvisiaca so zabezpečením finančných prostriedkov na zvýšenie platov pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve od 1. 1. 2017. Vysoké školstvo má vo finálnom zozname úloh dve nové, a to zvýšenie platov vysokoškolských učiteľov od 1. 1. 2017 a financovanie kontinuálneho prístupu k elektronickým vedeckým databázam.
     Najdôležitejšou úlohou ministerstva v oblasti školstva v roku 2016 je vypracovanie Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorý bude pokrývať dlhodobé zámery a ciele SR v celej škále výchovy a vzdelávania v 10-ročnom výhľade. Na verejnú diskusiu bude návrh programu predložený 1. decembra 2016.
     „Pred nami sú náročné mesiace, aby sme do konca tohto roka splnili ďalšie naplánované úlohy. Preto by som sa chcel poďakovať zamestnancom rezortu školstva za ich aktívnu prácu na tejto reforme i partnerom, ktorí si sadli za rokovací stôl“, uviedol Peter Plavčan.
     Podrobný zoznam konkrétnych úloh (vrátane úloh súvisiacich s tvorbou Národného programu výchovy a vzdelávania), ktorými sa budú napĺňať tézy programového vyhlásenia vlády, spolu s doplňujúcimi informáciami, bude uvedený na webovom sídle ministerstva školstva. Zoznam nebude zahŕňať úlohy rezortu vykonávané v rámci bežnej agendy.
 

Súbory na stiahnutie


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky