Koniec provizória

     Rozpočtové provizórium vysokých škôl končí. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler totiž podpísal metodiku financovania pre vysoké školy. V najbližších dňoch by sa teda mali začať podpisovať aj zmluvy s jednotlivými školami, ktoré tak pôjdu podľa nového rozpisu.
    
Snažili sme sa vyjsť v ústrety v čo najväčšej možnej miere predstaviteľom vysokých škôl - nebolo to však možné na 100 %, pretože aj v rámci škôl boli rôzne názory na metodiku,“ vysvetlil J. Draxler. Ako ďalej povedal, cieľom bolo zabezpečiť stabilitu financovania a tiež posilniť niektoré kvalitatívne kritériá – aby boli zohľadňované napríklad aj publikácie z top kategórií. 
     Minister tiež vyšiel v ústrety požiadavke Slovenskej rektorskej konferencie, ktorá žiadala, aby kritériá metodiky rozpisu dotácie na verejné vysoké školy platili dlhšie časové obdobie. „Skončíme s týmto systémom, keď sa metodika tvorí na poslednú chvíľu a školy potom idú do provizória. Teraz na jar budeme mať veľmi intenzívnu diskusiu o súbore pravidiel, za ktoré sa školy vedia postaviť a potom vytvoríme systém tak, aby tá metodika bola tvorená s dostatočným predstihom a aby školy mohli fungovať aj v niekoľkoročných rámcoch.“
     Minister tiež privítal návrh auditu metodiky a dokonca ho ešte rozšíril. „Je dosť možné, že spravíme väčšiu medzinárodnú súťaž a na základe toho vznikne projekt takéhoto auditu, kde budeme pozerať na to, akým spôsobom vlastne hodnotíme systém výskumu a vývoja, do akej miery a tam kde je to účelné, môžeme vypočítať nejakú návratnosť finančných prostriedkov výskumu a vývoja.“ Tento širší návrh sa zatiaľ stretol s porozumením - vítajú ho aj v Slovenskej akadémii vied, aj niektorí zástupcovia vysokých škôl.

     Rozpočet vysokého školstva na rok 2015 je 458,9 mil. €, z toho na vysoké školy sa rozpisuje 449,1 mil. € a zvyšných 9,8 mil. € je určených na výdavky na vysoké školstvo hradené ministerstvom.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky