Koniec minulého týždňa priniesol tri neformálne online videokonferencie

  • Foto: MŠVVaŠ SR
  • Dátum: 24.11.2020

Štátny tajomník ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Ľudovít Paulis sa zúčastnil neformálnej videokonferencie ministrov zodpovedných za vesmírnu oblasť.

štátny tajomník pre vedu, výskum a inovácie Ľudovít Paulis

Prvým neformálnym online stretnutím bolo zasadnutie Rady ministrov EÚ zodpovedných za vesmír, ktorému z Berlína predsedal nemecký spolkový minister hospodárstva Peter Altmaier a z Bruselu bol pripojený aj komisár pre vnútorný trh Thierry Breton. Slovenskú republiku na neformálnej videokonferencii zastupoval štátny tajomník Ľudovít Paulis. Nemecké predsedníctvo v Rade EÚ pripravilo pre ministrov politickú diskusiu na tému „Úloha Európy v globálnom vesmírnom hospodárstve“.

Ministri sa v rámci diskusie venovali najmä úlohe európskeho vesmírneho priemyslu, ktorú má Európa hrať na medzinárodnom trhu a v procese multilaterálnych rokovaní vo vesmírnom sektore. Ministri poukázali na potrebu prijatia špecifických opatrení k stanoveniu férových podmienok pre globálny trh, riadenie vesmírnej prevádzky, financovanie vesmírnych aktivít, na ochranu práv duševného vlastníctva a ku kybernetickej bezpečnosti. Štátny tajomník v tejto súvislosti zdôraznil aspekty týkajúce sa vesmírnych kritických infraštruktúr (kybernetickej bezpečnosti a spoľahlivej ochrany práv duševného vlastníctva) a uvítal vlajkovú iniciatívu prepojenia vesmíru, kybernetickej bezpečnosti a kvantových technológií.

„Výhodou Európy pri budovaní medzinárodných trhov v oblasti vesmírneho hospodárstva je jej diverzita a existencia ESA, ako dobre etablovanej a rešpektovanej agentúry. Je potrebné lepšie zviditeľniť budúce európske programy: Horizont Európa a Vesmírny program Únie. Nevyhnutné je taktiež dostatočné financovanie vesmírnych aktivít. Dôležitú úlohu vo vesmírnych aplikáciách určite zohrajú kvantové technológie,“ štátny tajomník tiež vyjadril odhodlanie SR intenzívnejšie sa zapojiť a prispieť k vesmírnym technológiám Európy.

Druhou krátkou online videokonferenciou bolo zasadnutie ministerskej Rady Európskej vesmírnej agentúry (ESA).

Poslednou neformálnou online konferenciou bolo spoločné zasadnutie Rady ministrov EÚ a ministerskej Rady ESA - Vesmírna rada (tzv. Space Council). Okrem komisára Bretona sa zasadnutia zúčastnil aj generálny riaditeľ ESA Johann-Dietrich Wörner. Ministri ČŠ EÚ a ČŠ ESA diskutovali o budovaní globálne konkurencieschopného a silného európskeho vesmírneho hospodárstva a podpore zotavenia z COVID-19 krízy; posilnení európskej autonómie, bezpečnosti a odolnosti. Zdôraznili potrebu posilnenia európskej spolupráce, a to vrátane udržateľnosti zelenej a digitálnej transformácie.

Nakoľko sa z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nemohlo toto stretnutie uskutočniť za fyzickej prítomnosti ministrov v Bruseli a formát neformálnej videokonferencie neumožňuje schválenie záverov Vesmírnej rady, spoločný dokument „Usmernenia týkajúce sa európskeho príspevku k stanoveniu kľúčových zásad pre celosvetové vesmírne hospodárstvo“ bol schválený ešte pred týmto zasadnutím podľa interných procedúr (v prípade Rady EÚ - ako Závery Rady a v prípade Rady ESA - ako rezolúcia Rady ESA).

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku