Navigácia

Konflikt záujmov? O Paneurópskej vysokej škole má rozhodovať sudkyňa, ktorá na nej vyučuje

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu podalo námietku voči sudkyni Anne Peťovskej, ktorá dočasne povolila Paneurópskej vysokej škole opäť prijímať nových študentov. Na Fakulte práva PEVŠ totiž Peťovská, podľa registra zamestnancov vysokých škôl, vyučuje. Robí tak popri zamestnaní na Krajskom súde v Bratislave - na čiastočný úväzok. „Dôvodne pochybujeme o nezaujatosti uvedenej sudkyne pre jej pomer k danej veci,“ píše sa v oficiálnej námietke rezortu školstva.
      Sudkyňa Peťovská vydala uznesenie o odklade vykonateľnosti rozhodnutia o pozastavení platnosti priznaného práva udeľovať akademické tituly bakalár a magister absolventom študijného programu s názvom právo v študijnom odbore právo a to v dennej, aj externej forme a to po tom, čo škola napadla rozhodnutie ministra školstva Juraja Draxlera o pozastavení akreditácie. Toto rozhodnutie Paneurópskej vysokej školy vníma Draxler ako nešťastné a nepremyslené a ako snahu vyhnúť sa zodpovednosti za svoje činy. „Vedenie vysokej školy takto ohrozuje budúcnosť študentov, ktorí chcú nastúpiť do prvého ročníka bakalárskeho stupňa a ktorí by chceli pokračovať na magisterskom stupni štúdia,“ upozorňuje minister.
     Minister Juraj Draxler rozhodol v súlade s vyjadrením Akreditačnej komisie a nevzniesol žiadne nové pripomienky. Ministerstvo školstva poslalo výhrady PEVŠ na opätovné preskúmanie AK a tá dvojnásobne potvrdila svoje vyjadrenie. Nedostatky, ktoré AK vyčítala PEVŠ, boli uvedené v hodnotiacej správe AK, boli tiež uvedené v opätovnom vyjadrení AK, v zápisniciach, pričom takmer všetky dokumenty sú voľne dostupné na webových stránkach AK.
     PEVŠ už vypracovala správu o odstránení zistených nedostatkov – doručila ju ministerstvu 11. 6. 2015 a rezort ju odstúpil na vybavenie AK 23. 6. 2015. Medzičasom stihla PEVŠ podať žalobu na súd. V tejto správe sa píše, že nedostatky (jasne špecifikované) budú odstránené až k začiatku akademického roka 2015/2016.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky