Konferencia Vlastenectvo a tradície vo výchove a vzdelávaní v Smoleniciach

  • Dátum: 14.10.2009

    Pod záštitou podpredsedu vlády  a ministra školstva SR Jána Mikolaja sa 16. októbra 2009 v Smoleniciach uskutoční vedecká konferencia Vlastenectvo a tradície vo výchove a vzdelávaní. 
   Témami konferencie budú vlastenectvo ako pozitívna hodnota 21. storočia a vlastenectvo a tradície ako základňa hodnotového sveta súčasného človeka. Prednášajúcimi budú riaditelia a učitelia základných a stredných škôl, vyučujúci z Prvého slovenského literárneho gymnázia v Revúcej a z Gymnázia J. Hollého v Trnave.
   Na podujatí sa zúčastnia predsedovia VÚC, vedúci pracovníci priamo riadených organizácií rezortu školstva, riaditelia odborov školstva VÚC, zástupcovia Ministerstva kultúry SR, predstavitelia diecéz, odborníci vysokých škôl, ako aj zástupca Národného osvetového centra a ďalších organizácií pôsobiacich v oblasti vedy, výskumu a metodického riadenia v oblasti národných tradícií a kultúry.
   Spoluorganizátormi konferencie sú Matica slovenská, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a KŠÚ v Trnave.

Miesto a čas: Smolenice - kongresová hala, 16. októbra 2009, 09.30 hod.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku