Konferencia V4 predstaví koncept Aktívnej školy, ktorá má priniesť viac pohybu na školy

Aktívny transport do a zo školy, či pohybové aktivity počas prestávok v škole. Aj to sa podpisuje na celkovom fyzickom a mentálnom zdraví žiakov počas týždňa v škole. Práve k tomu by mal viesť koncept takzvanej Aktívnej školy, ktorý je čoraz populárnejší aj v okolitých štátoch. Rovnako by mal byť súčasťou pripravovanej kurikulárnej reformy. Prínosy Aktívnej školy a národných projektov krajín V4, ale aj Portugalska či Estónska predstavia experti na odbornej medzinárodnej konferencii „Aktívna škola – viac pohybu na školách“, ktorá sa uskutoční v túto stredu 29. marca v Bratislave.

ilustračný obrázok

Podujatie usporadúva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), ako súčasná predsedajúca krajina Vyšehradskej skupiny V4. „Túto konferenciu považujeme za prvý krok, ktorý predstaví úspešné projekty na zvýšenie pohybovej aktivity v Európe, ako aj spôsoby ich participácie na vzdelávacom procese,“ priblížil šéf rezortu školstva Ján Horecký.

Víziou je, aby sa žiaci v škole hýbali každý deň minimálne jednu hodinu. Ide pri tom o dosiahnuteľný cieľ, ak by sme do pohybu zarátali, že sa do školy dopravia vlastnými silami vynaloženými pri bicyklovaní alebo chôdzi, za predpokladu, že využijú prestávky medzi hodinami aktívne, alebo ak sa školské dvory a chodby zmenia na motivujúce cvičebné priestory a ak škola do budovania svojej identity zaradí aj školské športové dni, či pobyty v prírode.

„Názov riešenia je skrytý už v samotnom názve Aktívna škola. Sila projektu spočíva v integrácii všetkých dostupných možností, ktoré môže škola využiť na rozpohybovanie žiakov," vysvetľuje Richard Nemec, štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre šport. „Predstavuje prelomové riešenie problému súčasnej doby, ktorým je nedostatok pohybu mladých ľudí.

Tematicky konferenciu otvorí obezitologička a odborníčka na pohyb a zdravie, Barbara Ukropcová z Ústavu experimentálnej endokrinológie biomedicínskeho centra SAV a zároveň členka výboru Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti, ako aj Európskej asociácie pre výskum obezity. Fungovanie konceptu, víziu a ciele Aktívnej školy v Maďarsku predstaví dvojica odborníkov z z Maďarskej asociácie školského športu Tamás Csányi a Mónika Kay. Českú republiku bude zastupovať Filip Juda, predseda svetového zväzu malého futbalu, ktorý objasní, prečo Česi vsadili na fyzioterapiu a smerujú svoj projekt na materské školy a 1.stupeň základných škôl. „Move4Fun” a „Školský športový klub” sú názvy poľských národných projektov, s ktorými na konferencii vystúpia Anna Pastuszak a Malgorzata Sławinska z poľského Národného športového a výskumného inštitútu.

Prezident Európskej rady pre výskum v oblasti telesnej výchovy a športu Claude Scheuer predstaví riešenia zabezpečenia väčšieho množstva pohybu na školách. Profesor z Lisabonskej univerzity João Martins odprezentuje projekt propagácie zdravého životného štýlu a pohybu na portugalských školách a projekt „School in Motion“ z Estónska, ocenený európskou komisiou Education Award 2019, predstaví jeho koordinátorka, Maarja Park z univerzity z Tartu.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky