Konferencia pre vedenie škôl s názvom Inklúzia a škola

  • Dátum: 31.10.2017
     Vo štvrtok 9. novembra 2017 sa v Bratislave uskutoční konferenciu pre vedúcich pracovníkov materských, základných a stredných škôl  pod názvom „INKLÚZIA A ŠKOLA"  Rešpektovanie rôznorodosti a individuality.
     Podujatie organizuje Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl - projekt eTwinning pri Žilinskej univerzite v Žiline a bude sa konať od 10.00 hod. v hoteli Saffron na Radlinského ul. č. 27 v Bratislave.
     Záujemcovia o účasť môžu nájsť podrobnejšie informácie o podujatí a registračný formulár na tejto stránke.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku