Konferencia o úlohe výskumu a vývoja v spoločnosti

02.04.2009

Akým smerom je potrebné orientovať budúci rozvoj Slovenskej republiky, bude témou konferencie Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-TECH SLOVENSKO. Stretnutie sa uskutoční 3. apríla 2009 pod záštitou podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja a podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušana Čaploviča. Konferencie sa zúčastní aj európsky komisár pre vedu a výskum Janez Potočnik. Za Ministerstvo školstva SR vystúpi s príspevkom štátny tajomník MŠ SR pre vedu, techniku, deti a mládež Jozef Habánik.

Cieľom podujatia bude zdôrazniť úlohu výskumu a vývoja v spoločnosti, ale aj úlohu štrukturálnych fondov v oblasti financovania výskumu a vývoja na Slovensku. Na konkrétnych príkladoch zo zahraničia taktiež ukáže, ako môže kombinácia aktivít v oblasti vzdelávania, tvorby nových poznatkov a štrukturálnych fondov výrazným spôsobom akcelerovať rozvoj regiónu.

 

V rámci stretnutia sa uskutoční o 10. 20 hod. tlačová konferencia.

 

Miesto TK: Hotel Bôrik, Bratislava.

 

Bratislava 2. apríl 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku