Konferencia o informačnej podpore slovenských vedcov

  • Dátum: 13.05.2015
     Centrum vedecko-technických informácií SR a Slovenská asociácia knižníc Vás srdečne pozývajú na záverečnú celoslovenskú konferenciu národného projektu NISPEZ Brána k vedeckému poznaniu otvorená VI., ktorá sa bude konať 21. mája 2015 v CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Dozviete sa viac o dosiahnutých výsledkoch všetkých aktivít projektu.
     Podujatie sa koná pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera. Zástupcovia gestorov jednotlivých elektronických informačných zdrojov (EIZ), zástupcovia akademických knižníc, ale aj vedecko-pedagogickí pracovníci či študenti univerzít a vysokých škôl budú hovoriť o prínose projektu NISPEZ pre pracovníkov vedy a výskumu.
     Súčasťou podujatia bude diskusné fórum na tému prístupu k elektronickým informačným zdrojom pre výskum a vývoj v ďalšom programovom období.
     Účasť na konferencii je bezplatná. Zaregistrovať sa môžete do 19. mája 2015. Viac informácií nájdete na webovej stránke konferencie http://brana.cvtisr.sk/.
 
     Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ) je projekt CVTI SR impelmentovaný v rokoch 2008 až 2015. Projekt je pokračovaním úsilia akademických knižníc o centralizované obstarávanie prístupov k EIZ na Slovensku.
 
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku