Konferencia o Európskom výskumnom priestore sa uskutočnila online

  • Foto: MŠVVaŠ SR
  • Dátum: 22.10.2020

Ľudovít Paulis, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa zúčastnil online konferencie o Európskom výskumnom priestore, ktorá sa konala v nemeckom Bonne.

Štátny tajomník ministerstva školstva Ľudovít Paulis na online konferencii v Bonne

Hlavnou témou konferencie, ktorú zorganizovalo nemecké predsedníctvo Rady EÚ, bola budúcnosť Európskeho výskumného priestoru načrtnutá v Oznámení Európskej komisie „Nový Európsky výskumný priestor pre výskum a inovácie“ z 30. septembra 2020. 

Zasadnutie sa uskutočnilo v dvoch sekciách. Dopoludnie bolo venované rozvoju spolupráce členských krajín EU v oblasti výskumu a inovácií v rámci Európskeho výskumného priestoru. Ľudovít Paulis, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, vo svojej intervencii vyzdvihol význam vedeckej spolupráce najmä z pohľadu malých krajín. Pre Slovenskú republiku bude kľúčové zabrániť odlivu mozgov a taktiež prilákať na Slovensko zahraničných vedcov a výskumníkov.

Za dôležité témy, ktorým sa má venovať budúci plán obnovy považuje štátny tajomník najmä reformy výskumného a inovačného ekosystému, rozvoj  talentov, hľadanie nových zdrojov energie (napr. zelený vodík), digitalizáciu, umelú inteligenciu  a nanotechnológie.

Spolu so zástupcami ostatných členských štátov sa zhodli na tom, že Nový Európsky výskumný priestor vítajú. Zdôraznili, že veda a výskum budú zohrávať čím ďalej tým dôležitejšiu úlohu v riešení spoločenských výziev, čo môžeme vidieť aj v súvislosti so súčasnou pandémiou. Mnohí účastníci tiež zdôraznili potrebu medzinárodnej spolupráce a ochrany slobody vedeckého výskumu.

Popoludňajšie zasadnutie bolo venované podpisu Bonnskej deklarácie, ktorej hlavnou myšlienkou je právo na slobodu vedeckého výskumu a jeho ochrana. Sloboda vedeckého výskumu by mala byť základným ľudským právom a je kľúčová pre predpoklad sociálneho, politického a ekonomického pokroku. Slovenská republika so znením deklarácie súhlasila.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku