Konferencia Modernizácia vzdelávacieho procesu 2010

  • Dátum: 17.09.2010

    Novinky a inovatívne postupy vo vzdelávaní v rámci národných projektov predstavili včera a dnes v Banskej Bystrici na konferencii, ktorú organizoval Ústav informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ) pod názvom Modernizácia vzdelávacieho procesu 2010. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na nej zastupoval štátny tajomník Jaroslav Ivančo.
     Spolu 130 účastníkov z celého Slovenska sa oboznámilo s aktuálnym stavom dvoch národných projektov, ktoré ÚIPŠ realizuje v rámci OP Vzdelávanie - Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školáchModernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách.
     Prezentované boli metodiky používania digitálnych technológií v predmetoch biológia, chémia, slovenský jazyk, fyzika, výtvarná výchova, geografia, hudobná výchova, dejepis a matematika, ako aj metodiky, ktoré oživia vyučovanie na 1. stupni základných škôl.
     Prezentácie z konferencie a ďalšie informácie nájdete na www.modernizaciavzdelavania.sk.

Bratislava 17. september 2010

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku