Konferencia „Mládež + mesto = ?“

19.11.2009

     Priority a princípy mládežníckej politiky v 11 mestách po celom Slovensku dnes prezentuje konferencia „Mládež + mesto = ?"  s podtitulom ...aby mladí neodchádzali z miest a obcí. Podujatie sa koná  v Bratislave a pripravila ho IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.
     Na konferencii budú predstavené  výsledky zapojených samospráv (Košice, Žilina, Revúca, Žarnovica, Levice, Nové Mesto nad Váhom, Bratislava, Bratislava - Petržalka, Handlová, Kežmarok a Rožňava), ktoré v spolupráci s IUVENTOU pripravili v rámci dlhodobého vzdelávania svoje moderné koncepcie mládežníckej politiky.
     Tieto koncepcie odrážajú priority a princípy stanovené na národnej a európskej úrovni a zároveň vďaka širokým konzultáciám reagujú na  potreby samotných mladých ľudí z jednotlivých miest a vychádzajú z nového zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou. Súčasťou konferencie bude aj tlačová beseda.

Miesto a čas tlačovej besedy: Hotel Medium, Tomášikova 34, Bratislava,  13:00 hod.

Bratislava 19. november 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku