Konferencia EPALE 2021

 • Foto: ŠIOV
 • Dátum: 08.02.2021

Národná podporná služba EPALE Slovensko vás pozýva na konferenciu, ktorá sa uskutoční dňa 11. 02. 2021 v čase od 10.00 do 15.00 hod.

logo ŠIOV

Cieľ konferencie:

 • diskutovať o prínosoch efektívnych politík vzdelávania dospelých a dôsledkoch ich absencie na Slovensku, priblížiť ciele nových strategických dokumentov EÚ v tejto oblasti
 • predstaviť aktuálnu situáciu v účasti dospelých na neformálnom a formálnom vzdelávaní na Slovensku na základe aktuálnych výsledkov z výskumu a projektových aktivít
 • identifikovať priority pre rozvoj zručností dospelých a oblasti pre efektívnu spoluprácu v rámci verejných politík,
 • mapovať prvé podnety z praxe o dopade epidémie Covid-19 na vzdelávanie dospelých,
 • sprostredkovať aktuálne príklady dobrej praxe v oblasti vzdelávania dospelých pre konkrétne témy a inovatívne modely spolupráce.

Konferencia sa bude venovať týmto hlavným témam:

 • Výzvy, priority a príležitosti vzdelávania dospelých po roku 2020
 • Ako zasiahla pandémia COVID-19 vzdelávania dospelých na Slovensku a v Českej republike
 • Kľúčové kompetencie vo vzdelávaní dospelých - pohľad na úspešné iniciatívy v oblasti základných gramotností, digitálnych zručností a mediálnej gramotnosti u dospelých na Slovensku a v Českej republike
 • Fungujúce modely multisektorovej spolupráce vo vzdelávaní dospelých

Štátny inštitút odborného vzdelávania informuje, že účasť na konferencii bude možná iba pre registrovaných používateľov platformy EPALE. V prípade, že zatiaľ nie ste zaregistrovaným používateľom, môžete tak urobiť na www.epale.sk(link is external), alebo priamo na tomto odkaze. Vaša registrácia bude schválená EK do 24 hodín. od Vašej žiadosti.

Na konferenciu sa môžete zaregistrovať vyplnením registračného formulára(link is external) v termíne do 10. februára 2021.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku