Navigácia

Konferencia “EMPOWER/NO UZNAJ“ - uznávanie prínosov neformálneho vzdelávania

Vzdelávanie predstavuje základný pilier rozvoja spoločnosti a prípravy mladých ľudí na ich budúce úlohy a povolania. Okrem tradičného formálneho vzdelávania v školách však existuje aj neformálne vzdelávanie, ktoré zohráva rovnako dôležitú úlohu pri formovaní kompetencií, znalostí a zručností mladých ľudí. Pre zdôraznenie významu tohto druhu vzdelávania a podporu jeho uznávania, zorganizoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže, dňa 12. júna 2023 konferenciu NO UZNAJ/EMPOWER v Košiciach.

logo NIVAM

Konferenciu, ktorá zhromaždila 90 účastníkov z rôznych organizácií, škôl a zástupcov samosprávy, organizoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM), krajské pracovisko NIVaM Košice, v spolupráci s Košickým samosprávny krajomRegionálnym centrom mládeže v Košiciach.

Cieľom tejto konferencie bolo poukázať na reálny pozitívny dopad neformálneho vzdelávania na mladých ľudí a podporiť jeho uznávanie zo strany verejnosti, vzdelávacích inštitúcií a spoločnosti ako celku.

Jedným z hlavných momentov konferencie boli prezentácie mladých ľudí, ktorí sa osobne zúčastňujú na neformálnom vzdelávaní. Títo mladí jednotlivci s nadšením a sebavedomím prezentovali svoje skúsenosti a prínosy, ktoré neformálne vzdelávanie prináša do ich životov. Ich príbehy boli nesmierne inšpiratívne a ukázali, aké obrovské možnosti a príležitosti môže neformálne vzdelávanie poskytnúť mladým ľuďom.

Na konferencii sa udeľovali ceny „zlatým školským parlamentom“, ktoré sa po prvýkrát uchádzali o značku kvality svojho parlamentu.

Významnou časťou konferencie bola diskusia s  Andrijom Pavlovychom z Národnej agentúry Erasmus+ a EZS v Poľsku s ktorým prebiehala debata o tom, ako sa s COVID-19 v súvislosti s prácou s mládežou vysporiadalo Poľsko, ale tiež príspevok Petra Papša z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o tom, ako reagovalo ako MŠVVaŠ SR na COVID-19 a aké sú dôsledky pre prácu s mládežou.

Súčasťou konferencie bolo aj slávnostné podpisovanie Deklarácie o uznávaní prínosov neformálneho vzdelávania, ktorú podpísali noví signatári.

Táto deklarácia sa stala dôležitým krokom smerom k zabezpečeniu širšieho uznávania a hodnotenia neformálneho vzdelávania ako rovnocenného partnera formálnemu vzdelávaniu. Podpísanie deklarácie zo strany významných predstaviteľov zo vzdelávacieho sektora, vládnych inštitúcií a neziskových organizácií posilnilo dôveryhodnosť a záväzok všetkých zúčastnených strán.

Okrem prezentácií a podpisovania deklarácie sa konferencia tiež zamerala na vytváranie sietí a vzájomné pripojenie organizácií zaoberajúcich sa prácou s mládežou. Účastníci mali príležitosť navzájom sa spoznať, diskutovať o svojich projektových aktivitách a zdieľať osvedčené postupy.

Táto forma sieťovania posilnila spoluprácu a synergické úsilie medzi organizáciami s podobnými cieľmi, a tým aj vytváranie silnejšieho a efektívnejšieho prostredia pre neformálne vzdelávanie mladých ľudí.

Konferencia NO UZNAJ/EMPOWER dôrazne poukázala na význam a prínos neformálneho vzdelávania pre mladých ľudí. Otvorila priestor na obohatenie diskusie o budúcnosti vzdelávania a zdôraznila, že neformálne vzdelávanie má schopnosť posilniť kompetencie, sebavedomie a adaptabilitu mladých ľudí.

Spoločne sme vytvorili silný základ na ďalšie podporovanie a rozvíjanie tejto dôležitej oblasti vzdelávania, ktorá má potenciál transformovať životy mladých ľudí a prispieť k lepšej budúcnosti celej spoločnosti.

Noví signatári:

  1. Občianske združenie Lietajúca ryba
  2. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)
  3. Global Education Centre, Košice
  4. Naturpack, Bratislava
  5. Inovačné centrum Košického kraja 
  6. IPčko, Bratislava
  7. Fakulta verejnej správy, Košice

 

Všetkým účastníkom konferencie, aj novým signatárom ďakujeme.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky