Konečný upravený rozpočet na rok 2017

Na webovom sídle ministerstva zverejňujeme konečný upravený rozpočet príspevkov na lyžiarske kurzy v roku 2017. Úprava rozpočtu bola z dôvodu:

 - zvýšenia počtu žiakov základných a stredných škôl, ktorí sa chceli zúčastniť LK a neboli uvedení v EDUZBERE 2016 a žiadosť bola v súlade s metodickým pokynom vydaným pre rok 2017; 

- vrátenia finančných prostriedkov na základe menšieho počtu žiakov, ktorí sa zúčastnili lyžiarskeho kurzu oproti počtu žiakov uvedených v EDUZBERE 2016, alebo z dôvodu nižších výdavkov na lyžiarsky kurz ako 150 € /žiaka.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku