Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu - Slovenský šport 2020

11.01.2013
Vláda Slovenskej republiky dňa 19. decembra 2012 svojím uznesením č. 726 schválila Koncepciu štátnej politiky v oblasti športu - Slovenský šport 2020.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku