Navigácia
Skočiť na obsah

Koncepcia rozvoja nadaných detí a mládeže v SR

     Koncepcia rozvoja nadaných detí a mládeže v SR bola vypracovaná na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 557 z 13. júla 2005 k návrhu stratégie konkurencieschopnosti Slovenskej republiky do roku 2010 – Akčné plány a 9. poradou vedenia ministra dňa 17. apríla 2007 zobraná na vedomie s úlohou zapracovať koncepciu do pripravovaného zákona o výchove a vzdelávaní.
     Koncepcia definuje základné pojmy, vymedzuje podmienky rozvíjania nadaných detí, žiakov a študentov vo vzdelávacom procese, stanovuje spôsob ich identifikácie a  formy vzdelávania a zdôrazňuje aj potrebu univerzitného a ďalšieho vzdelávania pedagógov nadaných detí, žiakov a študentov.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky