Navigácia

Komisár Rady Európy pre ľudské práva Nils Muižnieks rokoval na pôde ministerstva školstva o inkluzívnom vzdelávaní

      Za účasti komisára Rady Európy pre ľudské práva Nilsa Muižnieksa, jeho nástupkyne vo funkcii Dunji Mijatović a štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka sa dnes na pôde rezortu uskutočnili rokovania venované inkluzívnemu vzdelávaniu na Slovensku.
     Cieľom podujatia bolo upriamiť pozornosť na podmienky, ktoré slovenský vzdelávací systém dokáže deťom a žiakom s rôznorodými výchovno-vzdelávacími potrebami zabezpečiť. Návšteva komisára Rady Európy nadväzuje na jeho správu z roku 2015 a mala za cieľ informovať sa o dosiahnutom pokroku v tejto oblasti.
      Štátny tajomník Peter Krajňák priblížil súčasný stav v oblasti diagnostiky detí zaraďovaných do špeciálnych škôl, nultých ročníkov na základných školách, ako aj o plánoch na zavedenie povinnej školskej dochádzky už pre 5-ročné deti v materských školách, čo by zlepšilo pripravenosť detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na základnú školu.
     „Stretnutie sa viedlo v konštruktívnom duchu a pána komisára sme ubezpečili, že rezort školstva v tomto volebnom období vyvíja maximálne úsilie pre zlepšenie situácie detí zo sociálne slabších rodín,“ uviedol štátny tajomník Peter Krajňák.
      Zástupcovia Rady Európy dostali informáciu aj o stave plnenia ďalších úloh v oblasti vzdelávania deti zo sociálne slabšieho prostredia a z marginalizovaných rómskych komunít, ktoré si ministerstvo školstva stanovilo na roky 2016 – 2020.
     Komisár Nils Muižnieks sa taktiež zaujímal o riešenie medializovaného prípadu základnej školy v obci Šarišské Michaľany (okr. Sabinov).

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky