Navigácia

Komentár 04/2017 – Tajomstvo zlatého rezu

     Prehlbovanie autonómie vysokých škôl na Slovensku sa doposiaľ sústredilo najmä na hospodársku a ekonomickú oblasť, menej už na oblasť ich organizácie a riadenia. Vyvážený vzťah medzi autonómiou v riadení a zodpovednosťou za výsledky však podľa medzinárodných skúseností patrí medzi dôležité predpoklady ich úspechu.
     V oblasti organizácie a riadenia za problematické miesta pokladáme rigidnú úpravu štátnej regulácie samosprávy vysokých škôl, nevyvážený vzťah medzi samosprávou na úrovni vysokej školy a na úrovni jej fakúlt, dominantný vplyv interných kapacít na riadenie a nefunkčné kontrolné mechanizmy.
     Na základe medzinárodnej komparácie na diskusiu predkladáme odporúčania na zredukovanie zákonných požiadaviek na vnútorné usporiadanie samosprávy vysokých škôl, zmenu kompetencií a zloženia jednotlivých samosprávnych orgánov a posilnenie transparentných kontrolných mechanizmov.
 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky