Navigácia

Komentár 04/2016 - EAG 2016: Vybrané údaje o Slovensku

OECD zverejnila publikáciu Education at a Glance, v ktorej každoročne prezentuje medzinárodné porovnanie ukazovateľov týkajúcich sa vzdelávania. Najnovšie údaje potvrdzujú, že Slovensko dosahuje dlhodobo veľmi dobré výsledky v dostupnosti vyššieho sekundárneho vzdelávania a vyznačuje sa vysokým podielom odborného vzdelávania, ktoré je však málo prepojené s praxou. Na terciárnom stupni študuje takmer rovnaký podiel mladých ľudí ako je priemer v krajinách OECD, avšak takmer každý siedmy slovenský vysokoškolák študuje v zahraničí. Naďalej pretrváva vysoký vplyv dosiahnutého vzdelania rodičov na vzdelanie detí a zdroje investované do vzdelávania zostávajú nízke, čo sa prejavuje aj na relatívne nízkom ohodnotení pedagógov.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky