Navigácia

Komentár 04/2015 - Možnosti zvyšovania platov učiteľov

     Platy pedagogických a odborných zamestnancov rástli v ostatnom období rýchlejšie ako priemerná mzda v národnom hospodárstve. Finančné ohodnotenie učiteľov však stále nezodpovedá kvalifikačným nárokom ich profesie a ani jej dôležitosti pre spoločnosť. Medzinárodné porovnanie ukazuje, že učitelia na Slovensku sú spolu s ich kolegami z Českej republiky ohodnotení najnižšie zo všetkých vyspelých krajín. Kým na Slovensku zarábali učitelia v roku 2013 iba 57 % priemerného platu zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním, priemer v krajinách OECD bol 80 %. To má negatívny dopad na atraktívnosť učiteľského povolania, čo môže mať z dlhodobého hľadiska vplyv aj na kvalitu výučby. Preto odporúčame razantnejšie zvýšenie platov učiteľov, v rámci neho vyšší nárast platov začínajúcich učiteľov a inováciu kariérového systému učiteľov.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky