Navigácia

Komentár 03/2017 - (Ne)preferované odbory

Za účelom zníženia nesúladu stredných škôl s trhom práce sa legislatívne zaviedli dva nástroje. Jedným je centrálna finančná regulácia odborov vzdelávania stredných odborných škôl podľa potrieb trhu práce, kde sú jednotlivé odbory vzdelávania zaradené do tzv. zoznamov s nadbytočným, resp. nedostatočným počtom absolventov. Druhým je regionálna regulácia počtu tried prvých ročníkov stredných škôl. Niekoľkoročná prax ukazuje, že oba nástroje majú metodické limity, ktoré sa však dajú čiastočne odstrániť. Odporúčame napríklad zlepšiť dostupnosť kvalitných a relevantných dát a pre zlepšenie súladu odborov stredných škôl s potrebami trhu práce využívať aj iné metódy pre vyhodnocovanie dopytu a ponuky na trhu práce (napríklad prieskumy).

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky