Navigácia

Komentár 03/2015 - Papier nepustí? Analýza nadbytočnej administratívnej záťaže v školách

          Administratívna záťaž spojená s činnosťou učiteľov a riaditeľov škôl je jednou z podstatných prekážok, ktoré limitujú ich možnosti venovať sa naplno žiakom a vzdelávaciemu procesu. Medzinárodné prieskumy síce neukazujú, že problém nadmernej administratívnej záťaže učiteľov na Slovensku je zásadne väčší než inde v zahraničí, situáciu v tejto oblasti nemožno vnímať ako uspokojivú. Približne až jednu tretinu slovenských učiteľov často alebo veľmi často značne zaťažujú administratívne povinnosti v škole. V minulosti sa uskutočnili čiastkové kroky na zníženie administratívnej záťaže v školách a ďalšie dôležité zmeny vstúpili do platnosti od 1. 9. 2015. Pre jej rozsiahlejšie zníženie bude nutné v budúcnosti vykonať aj ďalšie, najmä systémové opatrenia.

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky