Navigácia

Komentár 02/2020 - Hlavné zistenia z dotazníkového prieskumu v základných a stredných školách o priebehu dištančnej výučby v školskom roku 2019/2020

Uzavretie škôl a vynútený prechod na dištančné vzdelávanie v dôsledku pandémie bolo bezprecedentnou situáciou minimálne v moderných dejinách slovenského školstva. Vzhľadom na podmienky a časové okolnosti je možné konštatovať, že mnohé školy túto situáciu v rámci svojich možnosti zvládli. Prechod na dištančnú výučbu podľa výsledkov prieskumu spustili školy najčastejšie v priebehu jedného týždňa a vo všeobecnosti boli schopné poskytovať aspoň čiastočnú náhradu bežnej výučby väčšine svojich žiakov a žiačok – napríklad k online výučbe malo podľa odhadov zo škôl prístup takmer 565 000 žiakov a žiačok (81,5 % žiackej populácie). Zároveň sa však prejavili aj viaceré problémy, ktorých dôsledkom bolo, že tisícky žiakov a žiačok neboli do dištančného vzdelávania zapojení, alebo mali k vzdelávaniu prístup v obmedzenej a neefektívnej forme.

Podľa prepočtov na základe riaditeľských odhadov a odhadov triednych učiteľov a učiteliek nebolo zapojených do dištančného vzdelávania 52 000 žiakov a žiačok základných a stredných škôl (7,5 % žiackej populácie). Takmer 128 000 žiakov a žiačok (18,5 % žiackej populácie) sa neučilo prostredníctvom internetu (väčšia časť z nich sa pravdepodobne vzdelávala inými formami dištančnej výučby, napr. prostredníctvom zasielania tlačených pracovných listov).

Vzhľadom na prebiehajúcu druhú vlnu pandémie sme na základe dotazníkového šetrenia sfomulovali odporúčania v piatich oblastiach - poskytnúť školám podporu, aby vedeli udržať prezenčnú výučbu čo najdlhšie; prijať opatrenia, ktorými sa zvýši počet žiakov a žiačok s prístupom k online výučbe a podporí sa výučba s využitím IKT; prijať opatrenia na podporu prezenčnej výučby pre vybrané skupiny detí; prijať opatrenia na podporu offline výučby a prijať opatrenia na podporu vzdelávania učiteľov a učiteliek a skvalitňovania offline aj online dištančnej výučby.

Práca neprešla recenzným konaním.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky