Navigácia

Komentár 02/2017 - PISA 2015: Porovnanie vybraných charakteristík vzdelávacích systémov

Údaje zo štúdie PISA 2015 umožňujú porovnať viaceré charakteristiky vzdelávacích systémov a identifikovať relevantné závery aj pre náš školský systém. Z nich napríklad vyplýva, že na Slovensku stúpol podiel žiakov, ktorí v priebehu posledných dvoch týždňov pred písaním testu PISA prišli neskoro do školy. V prípade učiteľov možno pozorovať pozitívny trend v ich dochádzke a príprave na vyučovanie. Na druhej strane, podľa vyjadrení žiakov učitelia prírodovedných predmetov v porovnaní s ostatnými krajinami len veľmi málokedy vysvetľujú vedecké myšlienky, diskutujú o žiackych otázkach, demonštrujú myšlienky alebo diskutujú s triedou. Zároveň menej prispôsobujú hodinu potrebám a vedomostiam triedy. Školy, ktoré vo väčšej miere navštevujú žiaci s nízkym socioekonomickým zázemím, majú relatívne horšie pomôcky a vybavenie v oblasti prírodovedných predmetov. Zároveň majú väčší nedostatok alebo nevhodnú, resp. nízku kvalifikáciu pracovníkov a ich žiaci majú relatívne horší prístup k rôznym mimoškolským aktivitám.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky