Navigácia

Komentár 01/2020 - Ako v čase krízy zabezpečiť prístup k vzdelávaniu pre všetky deti

V dôsledku pandémie COVID-19 sa v polovici marca slovenské školy zatvorili a výučba prebieha dištančne. To spôsobilo, že prístup k vzdelávaniu sa v súčasnej situácii významne líši a niektoré deti boli zo vzdelávania vylúčené. Táto situácia vyplýva predovšetkým z nedostatočnej a nesystémovej podpory pre školy a žiakov. Preto formulujeme návrhy opatrení, prostredníctvom ktorých by bolo možné tieto problémy eliminovať a zabezpečiť tak rovný prístup k vzdelávaniu aj počas prerušenia prezenčnej výučby. Odporúčame garantovať výdaj stravy školskými stravovacími zariadeniami a monitorovať dostupnosť špecifickej podpory pre deti s rozmanitými potrebami. Rovnako navrhujeme posilniť rôzne formy dištančného vzdelávania - okrem online výučby aj televízne vzdelávacie vysielanie, poštové spojenie na zasielanie papierových zadaní aj telefonické spojenie škôl so žiačkami a žiakmi. Pre deti, ktorým podmienky neumožňujú vzdelávať sa dištančne, je zároveň potrebné zvážiť možnosti prezenčnej výučby za dodržiavania pravidiel sociálneho dištancovania. Školám by sa mali urýchlene poskytnúť usmernenia, ktoré by stanovovali potrebné zmeny v oblasti obsahu vzdelávania a vhodných foriem dištančnej výučby (online aj offline). Súčasne je pre pedagogických a odborných zamestnancov potrebné zabezpečiť systematický prístup k vzdelávaniu a vhodným vzdelávacím materiálom. 

Práca neprešla recenzným konaním.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky