Navigácia

Komentár 01/2017 - Povolanie robot

Technologické zmeny so sebou prinášajú nielen hrozby, ale aj príležitosti. Nepochybne, počítače a stroje budú v čoraz väčšom rozsahu nahrádzať ľudí v niektorých pracovných činnostiach. Nové technológie však vytvoria aj nové pracovné príležitosti, ktoré budú vyžadovať špecifické druhy zručností. Počítače a stroje už dnes dokážu vykonávať na vysokej úrovni činnosti zahŕňajúce rutinné a manuálne práce, nedokážu však nahradiť niektoré analytické, kreatívne a hlavne sociálne zručnosti. Dostupnosť a kvalita práce budú v budúcnosti čoraz silnejšou témou, preto je potrebné prispôsobiť vzdelávaciu politiku a politiku zamestnanosti novým trendom a výzvam.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky