Navigácia
Skočiť na obsah

Komentár 01/2016 - Zviazané učebnice

V medzinárodnom porovnaní má slovenské školstvo podľa názoru riaditeľov a učiteľov značný problém s nedostatkom a nevhodnosťou učebníc. Táto situácia bola spôsobená nutnosťou tvorby nových učebníc v dôsledku zavedenia kurikulárnej reformy, ako aj dlhodobo nedostatočným objemom finančných prostriedkov na učebnice. Pre zvýšenie kvality a výberu učebníc odporúčame poskytnúť školám možnosť výberu z viacerých učebníc, ktoré by ministerstvo dodalo školám bezplatne alebo by im poskytlo príspevok na ich zakúpenie. Odporúčame, aby si ministerstvo ponechalo kompetenciu posudzovať a schvaľovať učebnice, avšak aby sa zaviedli prísnejšie kritériá na výber hodnotiteľov a zvýšila sa transparentnosť procesu posudzovania učebníc. 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky