Komentár 01/2015 - Čo skutočne merajú medzinárodné rebríčky vysokých škôl

     Medzinárodné rebríčky vysokých škôl sa stali populárnym nástrojom na porovnanie výstupov jednotlivých škôl. Ich rozvoj a popularita pomohli upriamiť vyššiu pozornosť na vysokoškolské vzdelávanie a poukázali na význam zhromažďovania spoľahlivých údajov. Na druhej strane, viacero z rebríčkov má metodické a dátové obmedzenia. Viaceré ďalšie otvorene hovoria, že nemajú ambíciu hodnotiť celkovú kvalitu vysokých škôl, ale merajú „len“ kvalitu výskumu či viditeľnosť škôl na internete. Rebríčky je preto potrebné využívať a interpretovať v súlade s ich metodikou. To znamená zohľadniť cieľ ich hodnotenia, počet hodnotených škôl, indikátory a zdroje dát, ako aj váhy jednotlivých indikátorov v celkovom skóre.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku