Navigácia

Komentár 01/2014 - PISA 2012: výsledky Slovenska v kocke

     Cieľom komentáru je stručne a čo najzrozumiteľnejšie prezentovať najdôležitejšie zistenia programu OECD PISA 2012 z pohľadu Slovenska. Program PISA nielen testuje vedomosti 15-ročných žiakov v matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti, ale je zameraný aj na analyzovanie vplyvov sociálneho prostredia rodín na výsledky žiakov, motivácie žiakov dosahovať lepšie výsledky, ako aj na analýzu súvislostí medzi výsledkami žiakov a rôznymi charakteristikami škôl a školských vzdelávacích systémov.
 
PISA 2012: výsledky Slovenska v kocke
Skočiť na začiatok stránky