Navigácia

Knižnice pre všetkých

     Už 20. ročník Týždňa slovenských knižníc sa uskutoční  4. – 10. marca 2019 pod spoločným mottom KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH.
    
Organizátormi podujatia sú Slovenská asociácia knižníc (SAK) a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK). Funkciu ambasádora Týždňa slovenských knižníc prijal aj v roku 2019 Ján Gallovič, člen Činohry Slovenského národného divadla v Bratislave. Záštitu nad podujatím prevzala ministerka kultúry Slovenskej republiky Ľubica Laššáková.
     Týždeň slovenských knižníc 2019 bude na celom Slovensku prebiehať prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí s cieľom pozitívne zviditeľňovať knižnice ako významné kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, ktoré plnia svoju nezastupiteľnú úlohu v rozvoji znalostnej spoločnosti. Knižnice na celom svete aj v 21. storočí nadväzujú na svoje historicky overené miesto v spoločnosti. Sú modernými inštitúciami s aktívnym vplyvom na spoločenský a kultúrny rozvoj obcí, miest, regiónov i krajov. Sú to práve knižnice, ktoré často, aj napriek množstvu rôznorodých problémov ponúkajú pre svojich používateľov a návštevníkov veľa zaujímavého, nového, poučného i zábavného. Flexibilne reagujú na aktuálne potreby používateľov nielen vo fyzických priestoroch knižníc, ale čoraz viac aj prostredníctvom virtuálneho prostredia internetu. Na Slovensku je takmer 4 000 registrovaných knižníc a v ich fondoch sa nachádza skoro 40 miliónov zväzkov kníh.
     Týždeň slovenských knižníc je zameraný na ich propagáciu, prezentáciu kníh, knižnej kultúry a  podporu čítania. Počas celého týždňa, ale aj mesiaca marca, budú mať návštevníci knižníc vo všetkých regiónoch Slovenska možnosť absolvovať množstvo zaujímavých aktivít, ktoré budú uverejnené na webovej stránke Slovenskej asociácie knižníc www.sakba.sk a na celoslovenskom knihovníckom portáli InfoLib www.infolib.sk.
     Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc 2019 sa bude konať v reprezentatívnych priestoroch historickej radnice v Levoči o 13. hod. Programom bude sprevádzať Ján Gallovič, člen Činohry SND. Umelecký program obohatí vystúpenie hudobného hosťa, ktorým je sopranistka Eva Hornyáková, sólistka Opery SND. Tradične bude súčasťou programu každoročné odovzdanie ceny SAKAČIK pre jednu knižnicu za mimoriadne zaujímavý projekt.
     Otvoreniu bude predchádzať tlačová konferencia, ktorá sa bude konať od 12. hod. v priestoroch historickej radnice v Levoči.    
     Súčasťou sprievodného programu dňa bude návšteva novozriadenej regionálnej knižnice Jána Henkela v Levoči (o 11:30), vyhlásenie Knihy roka Prešovského samosprávneho kraja 2018, premietanie dokumentárneho filmu Svet na dotyk s audiokomentárom pre nevidiacich, prehliadka Historickej radnice a Chrámu sv. Jakuba.
     Celoslovenskou akciou budú knižničné hliadky, ktoré odmenia čítajúcich na verejných priestranstvách záložkami do kníh. Na knižničných hliadkach sa zúčastnia nielen knihovníci, ale aj dobrovoľníci z radov študentov.
     Otvorením Týždňa slovenských knižníc 2019 na začiatku marca si zároveň pripomenieme tradíciu Mesiaca knihy, kedy budú knižnice realizovať množstvo podujatí na podporu čítania pre všetky vekové kategórie.Foto: TASR

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky