Kniha Sekerou a nožom zostane súčasťou zoznamu štandardizovanej literatúry

     Kniha Sekerou a nožom zaradená do Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu vyvolala diskusiu medzi učiteľmi, žiakmi, odborníkmi. Združenie katolícky škôl sa so svojím podnetom obrátilo na ministerstvo školstva. K samotnej knihe zvolal minister školstva Peter Plavčan odbornú komisiu s úlohou rozhodnúť, či kniha zostane súčasťou štandardizovaného zoznamu literárnych diel.
     Dnes na ministerstve školstva zasadala odborná komisia zložená z pracovníkov ministerstva školstva, členov Štátneho pedagogického ústavu, členov Predmetovej  komisie Slovenský jazyk a literatúra, ktorej členmi sú aj zástupca stredných škôl a zástupca Slovenskej akadémie Vied. Jej úlohou bolo rozhodnúť, či sa s knihou budú stretávať žiaci na hodinách Slovenského jazyka a literatúry alebo nie.
     „Cieľom literatúry je previesť žiaka literárnymi dielami od staroveku po súčasnosť a ukázať mu, ako sa menila doba, ako jednotlivé diela ovplyvňovali spoločnosť a tvorbu nasledujúcej generácie autorov“, vysvetlila výber knihy Ivana Gregorová zo Štátneho pedagogického ústavu a dodala „Učitelia by mali dať žiakom možnosť vyjadriť sa k danej knihe, ale Tí zároveň musia vedieť tento svoj názor obhájiť“.
Tvrdí, že takto učíme žiakov kriticky myslieť a kniha Sekerou a nožom je jednou z tých kníh, ktorá reprezentuje literatúru 90-tych rokoch a reflektuje zmeny, ktoré v spoločnosti nastali po roku ´89.  
     „Uvedené dielo sa nachádza v štandardizovanom zozname literárnych diel od septembra 2015 v rámci Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu, teda s dielom sa budú stretávať žiaci štvrtých ročníkov stredných škôl a gymnázií od školského roku 2018/2019, nie mladší čitatelia“, vysvetlil generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva Marián Galan.
     Súhlasil s názorom, že kniha si vyžaduje nielen dospelého čitateľa, ale aj erudovaného učiteľa, ktorý vie žiakom dielo vysvetliť a ukáže im, ako s dielom pracovať. Učiteľ by mal následne so žiakmi viesť diskusiu. 
     „Komisia poverila Štátny pedagogický ústav, aby v najbližšom období pripravil metodický pokyn pre učiteľov. V metodickom pokyne učiteľom vysvetlí, že dielo je určené dospelému čitateľovi, teda žiakom 4. ročníkov stredných škôl, poskytne návod, ako s dielom pracovať a odporučí niektoré poviedky“, konkretizoval závery komisie Marián Galan a dodal „Ukážka bude zároveň obsahovať aj možnosť prepojenia na medzi predmetové vzťahy“.
     V praxi sa tak žiaci štvrtých ročníkov stretnú s týmto dielom vo forme niektorých poviedok, ktoré sa stanú súčasťou štandardizovaného zoznamu diel. Tie vyberie Predmetová komisia Slovenského jazyka a literatúry.
      „Vzdelávací štandard bude obsahovať, s ktorými poviedkami majú žiaci na hodine pracovať. Je to bežná prax. Takto je to aj v prípade J.G. Tajovského, kde majú žiaci zaradené dielo Maco Mlieč. Ostatné poviedky od tohto autora nie sú v štandardoch zaradené“, konkretizovala Ivana Gregorová. 
     Štátny pedagogický ústav zároveň pripravuje inovované katalógy cieľových požiadaviek, ktoré zohľadnia dané metodické usmernenia.
Skočiť na začiatok stránky