Kazachstan

Rezortný medzinárodný zmluvný dokument

Memorandum medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Kazašskej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania
(Astan, 3. 11. 2009; platí do 2. 11. 2012; platnosť sa automaticky predlžuje na ďalšie tri roky)

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku