Kategórie SOŠ na účely financovania

     Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR podľa § 4 ods. 16 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov zverejňuje na účely financovania
 
  • zoznam študijných odborov a učebných odborov stredných odborných škôl podľa číselných kódov zaradených do príslušných kategórií stredných odborných škôl s jednotným mzdovým normatívom podľa § 2 ods. 1 písm. e) až s) nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov


     
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku