Kariérové poradenstvo

 

Od 1. septembra 2019 sa v regionálnom školstve posilňuje systém kariérového poradenstva. V tejto časti približujeme aktuálne legislatívne zmeny v kariérovom poradenstve v systéme regionálneho školstva a zverejňujeme užitočné informácie a odkazy pre výber študijného a profesijného smerovania ako aj informácie o duálnom vzdelávaní.

 

  • Zmeny v kariérovom poradenstve v systéme regionálneho školstva od 1.9.2019
  • Metodické materiály
  • Aktuálne informácie a odkazy
  • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku